ประวัติการจัดสวน
สวนยุคอารยธรรมโบราณ : (The Garden of Antiquity and The Legacy)
สวนเมโสโปเตเมีย

จากหลักฐานและบันทึกทางประวัติศาสตร์ พื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส ซึ่งเป็นที่ตั้งของดินแดนแห่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียในเอเชียตะวันออกกลาง เป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมรุ่นแรกๆที่เริ่มพัฒนารูปแบบการสร้างสวนที่เน้นความสวยงาม (Garden) เพื่อสร้างความรื่นรมย์ โดยเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล กษัตริย์กิลกาเมช (Gilgamesh) ชาวสุเมเรียนได้สร้างต้นแบบของสวนที่เต็มไปด้วยร่มไม้ และดอกไม้นานาพรรณในพระราชวังเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรื่นเริงและพิธีการงานเฉลิมฉลองต่างๆ

แต่สวนที่โด่งดังที่สุดแห่งยุคเห็นจะหนีไม่พ้น “สวนลอยแห่งบาบิโลน” สร้างขึ้นในช่วงประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล สวนแห่งนี้ถูกสร้างเป็นชั้นๆสูงลอยขึ้นไปเหนือระดับพื้นที่ราบโดยรอบ มีบรรยากาศร่มรื่น และเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาจากสีสันและความหลากหลายของพืชพรรณ เมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นต้นไม้ ดอกไม้ ลอยสูงเด่นอยู่เหนือดินราวสรวงสวรรค์ ความสวยงามและความยิ่งใหญ่ตระการตาของสวนแห่งนี้ถูกเล่าขานและอ้างถึงในบทกวีสมัยต่อๆมาอีกนับพันปี

.................................................

เนื้อหาโดย อ.ธนาศรี สัมพันธารักษ์

ประวัติการจัดสวน
- ประวัติการจัดสวนและรูปแบบสวน
- สวนยุคอารยธรรมโบราณ : (The Garden of Antiquity and The Legacy)
- สวนอียิปต์
- สวนโรมัน
- สวนเปอร์เซียและสวนอิสลาม
- สวนมัวริชสเปน (The Moorish Garden of Spain) คริสต์ศตวรรษที่ 8 - 14 : เมื่อตะวันตกพบตะวันออก
- สวนยุโรปยุคกลาง (The Medieval Garden) คริสต์ศตวรรษที่ 3 - 15 : ยุคแห่งการซ่อนเร้น
- สวนอิตาลี เรเนสซองส์ (The Garden Renaissance Italy) คริสต์ศตวรรษที่ 16 : การเกิดใหม่ของศิลปะในสวน
- สวนฝรั่งเศส บาโรค คริสต์ศตวรรษที่ 17 (The Baroque French Garden) : ความยิ่งใหญ่แห่งจินตนาการเหนือธรรมชาติ
- สวนอังกฤษ (The English Landscape Garden) สวน ภาพเขียน และพืชพรรณ
ดูทั้งหมด

Copyright by gardenthaidesign.com
Engine by MAKEWEBEASY