ประวัติการจัดสวน
สวนอียิปต์

อียิปต์เป็นอารยธรรมที่เจริญควบคู่มากับเมโสโปเตเมีย หลักฐานเกี่ยวกับรูปแบบของสวนอียิปต์ได้มาจากภาพเขียนฝาผนังและโมเดลในสุสาน สวนในบ้านของชาวอียิปต์ใช่เพียงแค่สร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่สามารถนำผลผลิตมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้อีกด้วย เรียกสวนแบบนี้ว่าสวนที่มีประโยชน์ใช้สอย (Utilitarian Garden) ตัวอย่างของผลผลิตจากสวนในบ้าน เช่น องุ่น อินทผลัม ผักผลไม้อื่นๆ และกกปาปิรุส เป็นต้น

จากภาพเขียนในสุสานหลายแห่งแสดงให้เห็นรูปแบบสวนที่คล้ายคลึงกันคือ สวนจะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องออกมาจากตัวอาคาร มีการล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมดด้วยกำแพงเพื่อความปลอดภัย ป้องกัน ลม ฝุ่นทราย และน้ำท่วมซึ่งจะล้นฝั่งแม่น้ำไนล์ปีละครั้ง

รวมถึงใช้เพื่อแสดงอาณาเขต ต้นไม้หลากชนิดถูกปลูกเพื่อสร้างร่มเงาให้กับบ้านโดยปลูกเป็นแถวอย่างมี ระเบียบ บ่อน้ำรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบสำคัญของสวน ในบ่อมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลา เป็ด และปลูกพืชน้ำ ช่วยให้บ้านดูน่าอยู่ ชุ่มชื้น แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ แตกต่างจากพื้นที่ภายนอกที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย ความเป็นระเบียบและการเลือกใช้รูปทรงเรขาคณิตในสวน สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมที่มีระบบระเบียบได้อย่างชัดเจน

.................................................

เนื้อหาโดย อ.ธนาศรี สัมพันธารักษ์


 

ประวัติการจัดสวน
- ประวัติการจัดสวนและรูปแบบสวน
- สวนยุคอารยธรรมโบราณ : (The Garden of Antiquity and The Legacy)
- สวนอียิปต์
- สวนโรมัน
- สวนเปอร์เซียและสวนอิสลาม
- สวนมัวริชสเปน (The Moorish Garden of Spain) คริสต์ศตวรรษที่ 8 - 14 : เมื่อตะวันตกพบตะวันออก
- สวนยุโรปยุคกลาง (The Medieval Garden) คริสต์ศตวรรษที่ 3 - 15 : ยุคแห่งการซ่อนเร้น
- สวนอิตาลี เรเนสซองส์ (The Garden Renaissance Italy) คริสต์ศตวรรษที่ 16 : การเกิดใหม่ของศิลปะในสวน
- สวนฝรั่งเศส บาโรค คริสต์ศตวรรษที่ 17 (The Baroque French Garden) : ความยิ่งใหญ่แห่งจินตนาการเหนือธรรมชาติ
- สวนอังกฤษ (The English Landscape Garden) สวน ภาพเขียน และพืชพรรณ
ดูทั้งหมด

Copyright by gardenthaidesign.com
Engine by MAKEWEBEASY